Plán akcií

Žena a hormóny s medzinárodnou účasťou
Termín: 14. a 15. 10. 2022
Miesto: Hotel Patria, Štrbské pleso
Koordinátor: prof. MUDr. Miroslav Borovský, CSc.

Kontakt

Slovenská spoločnosť pre endokrinológiu, menopauzu a andropauzu - SSEMA

Vlčkova 20, 811 05 Bratislava

Email: ssema.info@gmail.com

Členstvo

Prezident SSEMA
Prof. MUDr. Miroslav Borovský , CSc.
Viceprezident
Prof. MUDr. Juraj Payer , PhD., FRCP
Tajomník
Prim. MUDr. Peter Vaňuga, PhD.
Člen výboru
Doc. MUDr. Alexandra Krištúfková, PhD.
Doc. MUDr. Peter Jackuliak, PhD.
Koordinátor
MUC. Rebeka Ožvoldová
Predseda revíznej komisie
MUDr. Igor Bartl

SSEMA

Slovenská spoločnosť pre endokrinológiu menopauzu a andropauzu

Slovenská spoločnosť pre endokrinológiu, menopauzu a andropauzu je občianskym združením, ktorého cieľom sú otázky zmien ľudského organizmu spôsobené starnutím. V priebehu života dochádza v tele človeka k zmenám pohlavných hormónov a ich pokles spôsobí zmeny v organizme. Týmto fyziologickým procesom sú vystavené nielen ženy, ale aj muži. SSEMA si kladie za úlohu podporovať vzdelávanie na Slovensku v oblasti zdravia mužov a žien v čase starnutia a zvýšiť tak kvalitu života oboch pohlaví a zároveň prispieť k prevencii ochorení vyššieho veku.