Akcie

Pripravované podujatia

Žena a hormóny s medzinárodnou účasťou

Termín: 14. a 15. 10. 2021
Miesto: Hotel Patria, Štrbské pleso
Koordinátor: prof. MUDr. Miroslav Borovský, CSc