Aktuality

Vyhlásenie North American Menopause Society (NAMS) 2017

Hormonálna terapia

Vyhlásenie NAMS 2017 o pozícii hormonálnej terapie (HT), aktualizuje vyhlásenie z roku 2012 a snaží sa identifikovať potrebné skúmanie hormonálnej terapie v budúcnosti. Odborníci v oblasti ženského zdravia a menopauzy sa pokúsili prehodnotiť vyhlásenie z minulosti, vyhľadať novú literatúru, posúdiť nové dôkazy a na základe týchto informácií vylepšiť a vytvoriť nové a kvalitnejšie odporúčania. Tieto odporúčania boli následne overené a schválené NAMS.

Hormonálna terapia zostáva naďalej najefektívnejšou liečbou vazomotorických príznakov a urogenitálnych ťažkostí v období menopauzy. Takisto bola preukázaná prevencia straty kostnej hmoty a fraktúr. Riziká užívania hormonálnej terapie sa odlišujú na základe typu HT, dávky, dĺžky, spôsobe a začiatku užívania. Rozlišujeme aj riziká spojené s preparátmi, ktoré obsahujú gestagén. Liečba by mala byť individualizovaná, na základe doteraz získaných dôkazov, aby pacientka užívala čo najvhodnejší typ a formu HT.

Pre ženy mladšie ako 60 rokov alebo pre ženy, ktoré sú v postmenopauze do10 rokov a nevyskytli sa žiadne kontraindikácie, je pomer benefit/riziko veľmi priaznivý, najmä v prípade liečby vazomotorických príznakov a pri zvýšenom riziku straty kostnej hmoty a fraktúr. Pre ženy, ktoré začnú s užívaním HT viac ako 10 až 20 rokov po menopauze, alebo majú viac ako 60 rokov, je pomer benefit/riziko menej priaznivý, kvôli celkovo zvýšenému riziku koronárnej choroby srdca, cievnej mozgovej príhody, tromboembolizmu a demencie. Dlhšie trvajúca terapia, by mala byť indikovaná a konzultovaná v prípade diagnostikovaných, pretrvávajúcich vazomotorických príznakoch a v prípade preukázanej kostnej straty. Terapia vaginálnym estrogénom s nízkym obsahom je odporúčaná pri urogenitálnych ťažkostiach bez indikácie na HT.