Členstvo

Ako sa stať členom?

Ak ste rozhodnutá/ý prejaviť záujem aktívne sa podieľať na činnosti Spoločnosti pre endokrinológiu, menopauzu a andropauzu je potrebné zaslať na účet 2661080107/1100 Tatra banka, IBAN SK79 1100 0000 0026 6108 0107 päť eur, ktoré budú členským príspevkom na rok 2018. V poznámke uveďte svoje meno, a email adresu, na ktorú následne budete dostávať informácie ohľadom stretnutí, organizovania akcií a iné.

Dokument na stiahnutie:
Stanovy SSEMA.doc

Darujte 2% z dane:
SSEMA-percenta-vyhlasenie-2018