O spoločnosti

Slovenská spoločnosť pre endokrinológiu menopauzu a andropauzu

Starnutie je zákonitý, fyziologický proces, ktorému podliehajú všetky živé organizmy, teda aj človek.

Slovenská spoločnosť pre endokrinológiu, menopauzu a andropauzu je občianskym združením, ktorého cieľom sú otázky zmien ľudského organizmu spôsobené starnutím. V priebehu života dochádza v tele človeka k zmenám pohlavných hormónov a ich pokles spôsobí zmeny v organizme. Týmto fyziologickým procesom sú vystavené nielen ženy, ale aj muži. SSEMA si kladie za úlohu podporovať vzdelávanie na Slovensku v oblasti zdravia mužov a žien v oblasti starnutia a zvýšiť tak kvalitu života oboch pohlaví a zároveň prispieť k prevencii ochorení vyššieho veku.

SSEMA organizuje vzdelávanie o hormonálnych zmenách v živote od dospievania až po pokles hormónov v menopauze a andropauze vo forme publikácií, organizovaním kongresov a zverejňovaním aktualít na web stránke. Vďaka členstvu v spoločnosti jej členovia koncentrujú svoje úsilie na dôveryhodné a najmodernejšie informácie o riešení problémov spojených s menopauzou a andropauzou. Členovia prispievajú k rozvoju spoločnosti a tým aj zvyšujú kvalitu starostlivosti o ženy a mužov vyššieho veku na Slovensku.

Každoročne organizované kongresy poskytujú odborníkom možnosti vzdelávania v oblasti endokrinológie oboch pohlaví a moderných postupoch v starostlivosti o pacientov a pacientky s ťažkosťami spojenými s klimakterickým obdobím a obdobím andropauzy.